Dagbesteding voor volwassenen

Wilt u hulp, ondersteuning of begeleiding bij de invulling van uw dag? Of bent u gewoon op zoek naar mensen om u heen en gezelligheid?  Wilt u deelnemen aan de activiteiten die er al zijn of wellicht meehelpen om activiteiten te organiseren? Dan bent u van harte welkom bij Welgaard. Dagbesteding kan ook overbelasting van uw mantelzorgers voorkomen.

Regelen

Bij Welgaard kunt u terecht als u een lichte of matige indicatie heeft. U regelt dagbesteding op de volgende manier:

  1. Wilt u dagbesteding die precies past bij uw situatie? Dan sluit een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo mogelijk aan bij uw wensen. Vraag uw gemeente om meer informatie.
  2. Wilt u dagbesteding en heeft u een ernstige beperking? Dan regelt u dagbesteding mogelijk via zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).