Voel je welkom bij Welgaard!

Mensen zijn op hun best als ze kunnen deelnemen aan de samenleving. De samenleving functioneert het best als er zoveel mogelijk mensen aan deelnemen!

Dat is de filosofie van Welgaard.

De meerwaarde van onze werkwijze
Welgaard verzorgt dagbesteding in de Betuwe in het Dorpshuis van Ochten. In een warme en huiselijke omgeving begeleiden wij u met de nodige zorg en aandacht bij uw activiteiten. Wij streven naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid en stimuleren eigen initiatief.

Wij benaderen u vanuit uw talenten en uw mogelijkheden en gaan samen met u op zoek naar een voor u goed passende dagbesteding. Wij verbinden vanuit de diversiteit in de samenleving kwetsbare en minder kwetsbare mensen met elkaar. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de verbinding  van mensen uit verschillende culturen, van diverse leeftijden, verbinding van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, mensen met een beperking en (licht) dementerende mensen. Dit heeft een positief effect op de maatschappelijke participatie.

De ontmoeting en samenwerking tussen professionals in de zorg (bijvoorbeeld het Kernpunt, de wijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner) versterken elkaar. De wisselwerking en de kortere lijnen beschouwen wij als een absolute meerwaarde van onze werkwijze.

Stimuleren van eigen initiatief en ondersteunen waar nodig
Binnen de dagbesteding van Welgaard gaan we niet uit van uw beperkingen of van dat wat u niet meer kunt/nog niet kunt, maar wij kijken juist naar uw eigen kracht en mogelijkheden. Zo kunt u niet alleen aanschuiven bij onze activiteiten, maar waar mogelijk ook betrokken worden bij de organisatie ervan. De dagbesteding wordt uitgevoerd onder begeleiding van ervaren professionals en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Om iedereen de nodige aandacht en zorg te geven, zijn de groepen nooit groter dan 12 mensen per dagdeel.

Samenwerking met partners
Samen met een breed scala aan partijen, waaronder de gemeente, de regionale Sociale Dienst, de wijkagent, welzijnsinstellingen en kerken spelen wij in op actuele thema’s zoals langer thuis wonen, afschalen van zorg, participatietrajecten op maat en het ontlasten van mantelzorgers. Welgaard zorgt voor een plek waar kwetsbare en minder kwetsbare mensen elkaar ontmoeten en uitdagen om deel te nemen aan de samenleving.