Dagbesteding voor ouderen

Wilt u uw dag op een prettige manier indelen? Wilt u sociale contacten onderhouden met andere mensen? Dan is dagbesteding bij Welgaard misschien iets voor u. Dagbesteding kan ook overbelasting van uw mantelzorgers voorkomen. Dagbesteding voor ouderen bestaat onder meer uit:

  • sociale activiteiten met lichte begeleiding
  • gespecialiseerde dagbesteding met intensievere begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld voor iemand met dementie (lichte of matige indicatie).

Regelen

Bij Welgaard kunt u terecht als u een lichte of matige indicatie heeft. U regelt de dagbesteding op de volgende manier:

  1. Heeft u lichte verzorging en begeleiding nodig? Dan is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) misschien iets voor u
  2. Voor ouderen met gevorderde dementie is dagbesteding soms onderdeel van Wlz-zorg.