Kom ik in aanmerking voor een indicatie en wat moet ik dan doen?

Dagbesteding
U kunt bij ons, het Wmo loket of zorginformatiepunt in uw gemeente of bij uw thuiszorgteam terecht met uw vraag over deelname aan dagbesteding. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt in de vorm van een indicatiestelling beoordeeld of u in aanmerking komt voor dagbesteding.

Wanneer kan ik dagbesteding krijgen vanuit de Wmo?
U kunt dagbesteding vanuit de Wmo krijgen als:

 • U 18 jaar of ouder bent, en
 • U vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig heeft, en
 • U geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg, en
 • U niet voldoende hulp uit uw eigen omgeving krijgt (bijvoorbeeld van uw partner, familieleden of anderen)

Voor dagbesteding vanuit de Wmo kunt u zich melden bij uw gemeente.

Kan ik zelf kiezen vanuit welke wet ik dagbesteding wil?
Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

 1. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding.
 2. Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor uw dagbesteding. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of dat iemand in aanmerking komt voor WLZ-zorg, in de vorm van een indicatiestelling. CIZ is een onafhankelijke organisatie, die direct onder het ministerie van Volksgezondheid valt.

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage. Wat de eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen en het aantal uren hulp. Dit wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Voor alle vragen over de eigen bijdrage kunt u de CAK-Infolijn gratis bellen: 0800 1925 (op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur). U kunt ook kijken op de website van het CAK (www.hetcak.nl).

Persoonsgebonden budget (Pgb) of Zorg in natura (Pgb/ Zin)

Komt u in aanmerking voor dagbesteding? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

 1. Persoonsgebonden budget (Pgb)
  U kunt zelf ondersteuning inkopen met een Pgb bij wie u wilt. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een Pgb aanvraagt.
 2. Zorg in natura (Zin)
  U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. Dit heet: ‘Zorg in natura’. Bij Zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met ons afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.