Voel je welkom bij Welgaard!

Mensen zijn op hun best als ze kunnen deelnemen aan de samenleving. De samenleving functioneert het best als er zoveel mogelijk mensen aan deelnemen! Dat is de filosofie van Welgaard.

Welgaard verzorgt dagbesteding in de Betuwe in het Dorpshuis van Ochten. Wilt u hulp, ondersteuning of begeleiding bij de invulling van uw dag? Of bent u gewoon op zoek naar mensen om u heen en gezelligheid? Iedereen is welkom bij onze dagbesteding. Of u nou een indicatie hebt of niet. Of u jong bent of oud(er). Er is van alles mogelijk.

Heeft u professionele begeleiding nodig? Dan staan we voor u klaar. We hebben een divers aanbod aan activiteiten en daarbij stimuleren we eigen initiatief. Zo kunt u deelnemen aan bestaande activiteiten, maar ook kunt u, als dit mogelijk is meehelpen om activiteiten te organiseren.

Is uw interesse gewekt, kom dan eens kennismaken en de sfeer proeven in het Dorpshuis van Ochten.

Dagbesteding
Iedereen is welkom bij onze dagbesteding, met of zonder indicatie. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden die er zijn vanuit uw ondersteuningsvraag. We bieden dagbesteding voor jeugd, volwassenen, ouderen en arbeidsmatige dagbesteding.

Workshops
Welgaard biedt de mogelijkheid om op een creatieve wijze met levensthema’s aan de slag te gaan, zoals rouw en verlies, depressie, hoe kan ik mijn leven fijner maken of hoe kan ik mijn sociale netwerk uitbreiden. Ook het aandragen van andere thema’s is van harte welkom. Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Lotgenotencontact
Het delen van ervaringen en ervaren van steun en herkenning maakt vaak al minder alleen. Voorbeelden van lotgenotengroepen zijn de rouw- en verliesgroep, of de groep voor mensen met psychiatrische problematiek. Heeft u behoefte aan lotgenotencontact? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Moderne dagbesteding geeft vorm aan transitiegedachte in sociaal domein

Elisa Jolink – Mensen zijn op hun best als ze kunnen deelnemen aan de samenleving. En de samenleving functioneert het best als er zoveel mogelijk mensen aan deelnemen. Maar hoe kun je optimaal participeren als je beperkingen hebt, als je geheugen je steeds meer in de steek laat, of als je eigenlijk geen sociaal netwerk hebt en je nauwelijks je huis uit kunt komen?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning voorziet in participatietrajecten op maat. Gemeenten organiseren daarvoor onder meer dagbesteding, waarbij een keur aan varianten mogelijk is. Vroeger was er voor elke doelgroep een aparte opvangmogelijkheid. Er waren groepen voor mensen met dementie, groepen voor mensen met fysieke beperkingen, inloopsessies voor eenzame ouderen, reactiveringstrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, et cetera. Tegenwoordig kiezen gemeenten in toenemende mate voor eigentijdse vormen van dagbesteding. Die kenmerken zich door het in elkaar vervlechten van doelgroepen en activiteiten, zoals dat eigenlijk in het ‘normale’ maatschappelijk leven ook gebeurt. Lees meer